jan van landeghem - jenny spanoghe
KUNSTBOEK
EMOTIES IN BEELD EN WOORD


 

LE GRAND TANGO (1982) - DUO LANDINI Jenny Spanoghe, Viola & Jan Van Landeghem, Piano


 
POEMS BY RABINDRANATH TAGORE


De gemeenschappelijke verbindende kracht die de beide initiatiefnemers van dit boek deed besluiten hun creativiteit te verenigen zit vervat in het begrip adbhutam. Dit kan best vertaald worden als essentiële verwondering, het Engelse awe. Het vermogen van de Mens om, ook ouder wordend, steeds opnieuw nieuwe dingen te zien, nieuwe inzichten te verwerven en nieuwe ervaringen op te slaan in deze grote wondere wereld, stelt hem in staat zich te verzoenen met de (schijnbare) kleurloosheid van de lange karavaan der dagen die het leven voor de meeste mensen is. De zuiverheid van visie, de trefzekere verwoording en de schijnbare eenvoud van artistieke expressie die de poëzie van Rabindranath Tagore kenmerken, veroorzaakten zoveel adbhutam bij zowel Jenny Spanoghe als bij Jan Gerris dat beiden aan deze waarlijk spirituele impuls een eigen persoonlijke uitdrukking wilden geven. De vertaling streeft naar het onmogelijke doel om Tagores meesterlijke poëtisch zegging enigszins in onze eigen taal te vatten. De originele illustraties geven vanuit muzikale en ritmische ervaring visuele uiting aan een eigen kleurrijke voorstelling van de poëzie. Dit kunstboek dat in woord en beeld volledig schatplichtig blijft aan de grote Indische Dichter, heeft ook vorm gegeven aan een langdurige vriendschap die een leven lang schijnbare extremen wist te overbruggen: van het koel-wetenschappelijk klinische van de arts tot de puur-passionele schepping van de kunstenaar. Het is een project geworden als een regenboog, zonder doel maar net daardoor met zoveel meer kunstige zingeving en uiting van oprechte adbhutam. Een waarvan Tagore zelf wellicht zou zeggen: ik ben als een vogel die geen spoor laat in de lucht maar ik ben blij want ik heb mijn vlucht gehad. Tekst Dr. Jan Gerris.

Jan GERRIS, fertiliteitspecialist, India- en Tagore-(ver)kenner, vertaler.
Jenny SPANOGHE, concertvioliste, schilder en dichter. Realiseerde de schilderijen, tekeningen en lay-out van deze editie.